Государственный Университет Инфраструктуры и Технологий

Информация полезная студенту

 • Город:Киев
 • Год основания:2017
 • Статус:государственный
 • Аккредитация:IV
 • Документ об окончании:диплом государственного образца
 • Форма обучения:дневная, заочная
 • Квалиф. уровни:бакалавр, магистр, доктор
 • Адрес:ул. Кирилловская, 9, г. Киев, 02000
 • Телефон:(044) 463-74-70, (044) 482-51-26
 • Телефон приемной комиссии:(044) 482-51-38; (044) 591-51-29; (044) 409-24-41
 • Сайт:duit.org.ua
 • Наличие бесплатного обучения: да
 • Наличие платного обучения: да
 • Наличие военной кафедры: да
 • Наличие общежитий: да
 • Последипломное образование: да
 • Аспирантура, докторантура: да
 • Подготовительное отделение: да

Подробная информация о ВУЗе

Кабинет министров Украины согласился на предложение Минобразования и принял решение о создании в Киеве Государственного университета инфраструктуры и технологий путем реорганизации Государственного экономико-технологического университета транспорта и Киевской государственной академии водного транспорта имени Петра Конашевича-Сагайдачного. Соответствующее распоряжение № 151-р от 29.02.2016 опубликовано на сайте правительства. Студенты двух вузов, на базе которых создан ГУИТ, автоматически продолжат обучение в новосозданном университете. В преамбуле к тексту документа говорится о том, что такое решение обеспечивает:

– оптимизацию сети высших учебных заведений с учетом потребностей рынка труда;

– устранение дублирования специальностей и специализаций по подготовке специалистов;

– устранение нерационального формирования объемов подготовки специалистов с высшим образованием за средства государственного бюджета;

– уменьшение расходов государственного бюджета на управление высшими учебными заведениями благодаря централизации управления без снижения эффективности и качества подготовки специалистов. Факультет

«Інфраструктура і рухомий склад залізниць»  був створений 1996 р. і на даний час здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» за шістьма спеціалізаціями: залізничні споруди та колійне господарство, вагони та вагонне господарство, локомотиви та локомотивне господарство, електричний транспорт, комп’ютерні інформаційно-керуючі системи, автоматизовані системи технологічного зв’язку.

Студенти факультету отримують якісні знання з основних загальноосвітніх та фахових дисциплін завдяки використання сучасних форм та оригінальних методик навчання.

Під час навчання студенти проходять навчальні, виробничі та експлуатаційні практики на підприємствах залізничного транспорту. При проходженні практик мають можливість опанувати робітничі професії та отримати відповідні посвідчення, що дає змогу під час літніх канікул тимчасово працювати на залізниці за обраним фахом.

Випускники факультету досить вільно почувають себе в умовах функціонування ринкової економіки, вирішують багатоваріантні задачі та отримують перспективне працевлаштування. Викладання фахових дисциплін на факультеті забезпечують високопрофесійні науково-педагогічні працівники, серед яких переважна більшість докторів та кандидатів наук. З метою здійснення підготовки студентів на факультеті функціонують 13 лабораторій і 2 спеціалізовані аудиторії, 3 кабінети англійської мови, 3 комп’ютерні класи. У роботі факультету гармонійно поєднується:

 • зорієнтованість на підготовку висококваліфікованих та конкурентоздатних фахівців у сфері морського та річкового флоту;
 • впровадження інноваційних інформаційних технологій, які здатні забезпечити професійний розвиток особистості студентів, їх якісну фахову підготовку в контексті сучасної європейської освіти;
 • удосконалення науково-дослідницької роботи зі здобувачами вищої освіти усіх рівнів;
 • розширення контактів і підтримка співпраці з вітчизняними та зарубіжними закладами вищої освіти, спрямованих на підвищення мобільності студентів, викладачів та науковців.

Факультет судноводіння активно долучається до європейських освітніх програм. Зокрема, у 2017 р. кращі студенти факультету мали змогу навчатися за програмою Erasmus+ в Литовській Морській Академії міста Клайпеди. Під час навчання в університеті студенти проходять навчальну та виробничу плавальні практики на суднах транспортного флоту, мають змогу одержати робочі дипломи вахтового помічника капітана.

На факультеті судноводіння посилена увага приділяється вивченню іноземних мов за професійним спрямуванням. Візитівкою факультету є його нинішні студенти та випускники, які досягли вагомих успіхів як у професійній сфері, так і у особистісному розвитку!

Факультет «Інфраструктура і рухомий склад залізниць»  був створений 1996 р. і на даний час здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» за шістьма спеціалізаціями: залізничні споруди та колійне господарство, вагони та вагонне господарство, локомотиви та локомотивне господарство, електричний транспорт, комп’ютерні інформаційно-керуючі системи, автоматизовані системи технологічного зв’язку.

Студенти факультету отримують якісні знання з основних загальноосвітніх та фахових дисциплін завдяки використання сучасних форм та оригінальних методик навчання.

Під час навчання студенти проходять навчальні, виробничі та експлуатаційні практики на підприємствах залізничного транспорту. При проходженні практик мають можливість опанувати робітничі професії та отримати відповідні посвідчення, що дає змогу під час літніх канікул тимчасово працювати на залізниці за обраним фахом. Випускники факультету досить вільно почувають себе в умовах функціонування ринкової економіки, вирішують багатоваріантні задачі та отримують перспективне працевлаштування.

Факультеты и специальности

Факультет судновождения

 • Транспорт
 • Речной и морской транспорт
 • Транспорт и транспортная инфраструктура

Факультет эксплуатации технических систем на водном транспорте

 • Транспорт
 • Речной и морской транспорт

Юридический факультет

 • Право

Управления и технологий

 • Менеджмент
 • Публичное управление и администрирование
 • Экономика предприятия
 • Финансы
 • Банковское дело и страхование
 • Учет и налогообложение
 • Программное обеспечение систем

Инфраструктура и подвижной состав железных дорог

 • Железнодорожный транспорт
 • Транспортные технологии
 • Электрическая инженерия
 • Электроэнергетика, электроника и электромеханика
 • Автоматизация и приборостроение
 • Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии

Информация для абитуриентов

Перелiк документiв, що необхiдно подати для вступу до унiверситету:

 • Заява (роздруковується в приймальній комісії та підписується вступником);
 • Документ про попередню освіту з додатком (оригінал та копія);
 • Сертифікати ЗНО та витяг з результатами за 2016, 2017 (крім іноземної мови) або 2018 років (оригінали та копії);
 • Медична довідка – форма 25-Ю (тільки для вступників денної форми навчання спеціальності 271 Річковий та морський транспорт);
 • Медична довідка – форма 086-У/О (тільки для вступників заочної форми навчання спеціальності 271 Річковий та морський транспорт);
 • 6 фото (3 х 4);
 • Копія паспорта;
 • Копія ідентифікаційного коду;
 • Копія приписного посвідчення (для вступників денної форми навчання);
 • Швидкозшивач картонний;
 • Конверт формату А-5.

Ведущие высшие учебные заведения