Одесский Государственный Аграрный Университет

Информация полезная студенту

 • Город:Одесса
 • Год основания:1918
 • Статус:государственный
 • Аккредитация:IV
 • Документ об окончании:диплом государственного образца
 • Форма обучения:дневная, заочная
 • Квалиф. уровни:бакалавр, магистр
 • Адрес:ул. Пантелеймоновская, 13, г. Одесса, 65012
 • Телефон:(048) 784-57-32
 • Телефон приемной комиссии:(048) 785-10-43, (048) 722-27-28
 • Сайт:osau.edu.ua
 • Наличие бесплатного обучения: да
 • Наличие платного обучения: да
 • Наличие военной кафедры: нет
 • Наличие общежитий: да
 • Последипломное образование: да
 • Аспирантура, докторантура: да
 • Подготовительное отделение: да

Подробная информация о ВУЗе

Одеський державний аграрний університет є навчальним закладом ІV рівня акредитації, підпорядкований Міністерству освіти і науки України, створений на базі Одеського  сільськогосподарського інституту, який був заснований на початку 1918 року.

У створенні інституту, його становленні й подальшому розвитку особливу роль відіграла плеяда видатних учених того часу, серед яких були ґрунтознавець і фізіолог, професор О. Г. Набоких, географ і метеоролог І. Я.  Точидловський, якого було обрано першим директором інституту, майбутній академік і віце-президент Академії наук України, селекціонер А. О. Сапегін, відомий фахівець у галузі фізіології рослин, професор Г. А. Боровиков, майбутній академік Академії наук України, ботанік Д. К. Третьяков, фахівець у галузі виноградарства, професор О.А. Кіпен та багато інших.

 

Розпочавши  1918 року підготовку кадрів для сільського господарства на трьох відділеннях — рослинництва, суспільної агрономії та тваринництва,  наприкінці 30-х років вже мав агрономічний, виноградарський, зоотехнічний, ветеринарний та землевпорядний факультети, що підтримували тісні ділові зв’язки з багатьма сільськогосподарськими підприємствами, навчальними і науково-дослідними закладами нашої держави.

Зараз університет є провідним навчально-методичним і науковим центром з підготовки висококваліфікованих кадрів для різних галузей сільськогосподарського виробництва південно-західного Причорномор’я. Підготовка ведеться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр на трьох факультетах:

 • Агробіотехнологічний факультет;
 • Інженерно – економічний факультет;
 • Факультет ветеринарної медицини та біотехнологій;

В університеті працює відділ по роботі з іноземними громадянами, що здійснює навчання слухачів на підготовчому відділенні для вступу до вищого навчального закладу та базове навчання на факультетах.

До структури університету входить 25 кафедр, відділення післядипломної освіти, відділ підвищення кваліфікації, підготовче відділення, центри практичної підготовки (філії кафедр), аспірантура, науково-дослідні лабораторії, редакція багатотиражної газети, музеї, центр культури і дозвілля, студентський спортивно-оздоровчий табір «Лукомор’я» на березі Чорного моря.

Згідно зі спільним наказом від 05.12.1995 р. №33/156 Міністерства сільського господарства і продовольства України і Української академії аграрних наук на базі університету створено і до нині успішно функціонує навчально-науково-виробничий комплекс сільськогосподарського профілю в Одеській області для координації спільної діяльності закладів освіти та науково-виробничих установ – провідних національних науково-дослідних інститутів.

Серед викладачів університету є заслужені діячі науки і техніки України, заслужені працівники народної освіти України, заслужені винахідники України. До підготовки фахівців залучаються провідні співробітники науково-дослідних установ, управлінь сільського господарства та досвідчені практики фермерських господарств.

Для вирішення основних питань діяльності університету функціонують відповідні органи: дорадчі – вчена рада, науково-методична і науково-технічна ради, фінансова колегія та робочі – ректорат, деканати, приймальна комісія.

В університеті функціонує одна з найбільших сільськогосподарських бібліотек Півдня України, заснована в 1921 року. У фондах бібліотеки зараз налічується понад 820 тисяч вітчизняних та зарубіжних видань.

 

За роки існування нашого навчального закладу тут сформувалися наукові школи, пов’язані з іменами видатних вчених: академіка С. О.  Мельника (виноградарство), Я. Я. Вербіна і В. Ю. Казакова (землеробство), С. Я. Розіна (рослинництво), М. О. Браславця (економіка та економічна кібернетика), І. С. Журавка (зоотехнія), В. М. Пильнєва (селекція і насінництво), Є. М. Агапової (свинарство), В. М.  Ковбасенка (ветсанекспертиза). Творчі здобутки наукових шкіл примножують сьогоднішні педагоги та науковці університету.

Упродовж багатьох років науковці університету підтримують творчі зв’язки з ученими зарубіжних країн. Зокрема, наш університет співпрацює з університетами Німеччини (Кіль), США (Каліфорнія, Вірджинія), Словаччини (Нітра), Угорщини (Кестхей), Польщі (Люблін), Болгарії, Швеції, Нідерландів (Амстердам), а також із вченими країн СНД — Московською с.-г. академією ім. К. А. Тимірязєва, Всеросійським науково-дослідним інститутом економіки сільського господарства, Білоруським національним науково-дослідним ветеринарним інститутом ім. Вищелеського, НАН Молдови та іншими.

Студенти мають можливість проходити виробничу практику в кращих господарства України та за кордоном (Німеччина, Франція).

До найбільш вагомих досягнень вчених університету належить створення сорту озимої м’якої пшениці Еритроспермум-127, який упродовж тривалого часу займав значні площі посівів на півдні України, сортів рису, які не затоплюються, зимуючого гороху, озимої вики (Одеська СГІ, Українка, Чорноморська, Перлина), 16 сортів столового винограду, а також сортів кормового і зернового тритикале (Бузьке, Буяна). Розробляються і удосконалюються інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур, розв’язуються проблеми охорони природного середовища тощо. Співробітниками університету створені кормові добавки для тварин та розроблені принципово нові способи лікування тварин. Наукові розробки широко впроваджуються в господарствах. Плідно працюють вчені університету над проблемами поліпшення племінних якостей порід свиней, овець, великої рогатої худоби. До наукової роботи широко залучаються студенти. Університет проводить і постійно бере участь в роботі міжнародних та місцевих симпозіумів, науково-практичних конференцій і семінарів.

 

В університеті видається збірник наукових праць “Аграрний вісник Причорномор’я” з економічних, сільськогосподарських, біологічних, ветеринарних та технічних наук, в якому друкуються наукові статті з актуальних проблем теорії і практики становлення ринкових відносин в АПК України, впровадження у виробництво нової техніки, технологій, сортів і  гібридів сільськогосподарських культур, порід худоби та охорони довкілля.

Матеріально-технічна база університету, кадрове, матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців створюють умови для здобуття вищої аграрної освіти, навчання в аспірантурі, підготовки до захисту кандидатських і докторських дисертацій. Університет має достатній потенціал для сучасних наукових досліджень, в тому числі і з фахівцями зарубіжних наукових та вищих навчальних закладів.

Факультеты и специальности

Агробіотехнологічний факультет

 • Агрономія
 • Захист і карантин рослин
 • Садівництво та виног- радарство

Інженерно – економічний факультет

 • Oблік і оподаткування
 • Менеджмент
 • Економіка
 • Геодезія та землеустрій
 • Агроінженерія

Факультет ветеринарної медицини та біотехнологій

 • Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
 • Ветеринарна меди- цина
 • Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Информация для абитуриентов

При подаче заявления абитуриенту могут понадобится следующие документы:

 • оригинал и копия документа о ранее полученном образовании и приложения к нему;
 • оригинал и копия сертификатов ВНО;
 • оригинал и копия документа, удостоверяющего личность;
 • 4 одинаковые цветные фотографии размером 3х4 см;
 • для юношей: оригинал военного билета или удостоверения о приписке;
 • оригиналы документов, подтверждающих право на участие в конкурсе, зачисление по собеседованию, зачисление по квотам (при наличии).

Окончательный список всех необходимых документов и форму подачи (оригинал или заверенная копия) уточняйте в приёмной комиссии по тел.: (048) 785-10-43, (048) 722-27-28.

Ведущие высшие учебные заведения